KAM: Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieubeleid
Kwaliteitssysteemcertificaat:

We zijn al enige jaren in het bezit van een certificaat welke voldoet aan de eisen gesteld conform de NEN-EN-ISO 9001(:2008).

VGM-beheersysteemcertificaat:

We zijn eveneens al enige jaren in het bezit van een certificaat dat voldoet aan de eisen gesteld conform VCA** (versie 2008/5.1).

Dit betekent dat wij sindsdien werken op basis van een volledig Kwaliteit-, Arbo-, en Milieu systeem, bestaande uit:
» Een volledige uitwerking van ons KAM-beleid in een KAM-handboek waarin alle KAM-taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd.
» Een actief beleid om de vastgestelde processen en de organisatie te bewaken en zonodig te verbeteren. Hierbij word onder andere gebruik gemaakt van auditresultaten, werkplekinspectie (zowel intern als extern), van suggesties en klachten van medewerkers en opdrachtgevers evenals een registratie van (bijna) ongevallen of incidenten.
» Wij zijn lid van de Koninklijke Metaalunie.

Volledige naam: Konstruktiebedrijf Hercules B.V.
Gevestigd te: Uithoorn
Inschrijfnummer KVK Amsterdam: 33166700
BTW nummer: NL 0059.08.000.B01
Bank: ING IJmuiden
Rekening nr.: NL64INGB0655822755
G-Rekening nr.: NL87INGB0996090193